DUYU EĞİTİM MATERYALLERİ - SENSORIAL
Montessori anlayışı ile eğitim veren okullarda kullanılan ürünlerimiz içinde duyu eğitim materyalleri - sensorial ürünleri de bulunuyor. Bu ürünler 
öğrencilerin duyu eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlıyor. Eğitmenlerimiz bu ürünleri kullanarak çocukların duyu organları ile ayırt etme yetilerini ortaya çıkarıyorlar. Bu eğitim ürünleriyle organlarını doğru kullanmayı öğreniyorlar. Okullarda eğitim materyalleri kullanılarak verilen eğitimler sayesinde öğrenciler görme, tatma, duyma, dokunma ve koku alma becerilerini geliştirebiliyorlar. Aynı zamanda çocuklar eğitimlerle hafızalarını geliştirerek karar verme yetisi kazanıyorlar.